מוצרים מסדרת ארגונים נמצאים בשימוש נרחב בתעשייה, חקלאות, ביטחון לאומי, תעשייה כימית, תיירות ספורט, היגיינה, קישוט הבית, אריזה, תחומים אחרים.

פס ייצור לא ארוג שנמס